Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 và bài tập có đáp án

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 được chúng tôi biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình hóa học, đây cũng là phương trình hóa học điều chế khí metan, từ CH3COONa ra CH4. Hy vọng thông qua nội dung phương trình điều chế metan trong phòng thí nghiệm, bạn

Lý thuyết NH3 + O2 → NO + H2O và bài tập có đáp án

NH3 + O2 → NO + H2O là phương trình NH3 cháy trong O2 để tạo ra khí NO được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn gửi tới bạn đọc. Hy vọng với nội dung phương trình này giúp các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phản ứng NH3 ra O2, từ

Lý thuyết N2 + O2 → NO và bài tập có đáp án

N2 + O2 → NO là phương trình phản ứng ở nhiệt độ rất cao và có mặt chất xúc tác, nito tác dụng trực tiếp với oxi trong không khí, tạo ra khí nitơ monooxit NO. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập viết phương

Lý thuyết Fe + S → FeS và bài tập có đáp án

Fe + S → FeS được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn là phương trình phản ứng hóa học thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh khi cho tác dụng với kim loại, và phương trình phản ứng được viết ở đây là cho Lưu huỳnh tác dụng kim loại Fe đun nóng. Tham

Lý thuyết Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2 và bài tập có đáp án

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2 được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 loãng, sau phản ứng sản phẩm sinh ra sau phản ứng khí H2 và muối sắt II. Tham khảo thêm: Cu + H2SO4

Lý thuyết C2H2 + Br2 → C2H2Br4 và bài tập có đáp án

C2H2 + Br2 → C2H2Br4 được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng giữa axetilen với dung dịch brom. Dưới đây là phương trình phản ứng chi tiết kèm bài tập vận dụng liên quan. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học