Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyếtH2+N2 → NH3 và bài tập có đáp án

H2+N2 → NH3 là phương trình phản ứng ở nhiệt độ cao và có mặt chất xúc tác, nito tác dụng trực tiếp với hidro tạo ra khí amoniac. Được áp dụng rất nhiều trong suốt quá trình học hóa học lớp 11 chính vì vậy, THPT Chuyên Lam Sơn sẽ phân tích phương trình

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3: Lý thuyết và bài tập có đáp án

FeCl2 + Cl2 → FeCl3 là phương trình phản ứng FeCl2 tạo ra FeCl3, khi cho FeCl2 tác dụng với Cl2. Hy vọng tài liệu mà THPT Chuyên Lam Sơn sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập cũng như làm các dạng bài tập liên quan. Tham khảo thêm:

Lý thuyết S + H2SO4 → SO2 + H2O và bài tập có đáp án

S + H2SO4 → SO2 + H2O là phản ứng hóa học thể hiện tính khử của huỳnh với axit sunfuric thường xuất hiện trong nội dung các bài học Hóa học 10 đã đượcTHPT Chuyên Lam Sơn giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây Tham khảo thêm: C2H4 + H2O → C2H5OH:

Lý thuyết C2H4 + H2O → C2H5OH và bài tập có đáp án

Hôm nay THPT Chuyên Lam Sơn sẽ phân tích C2H4 + H2O → C2H5OH là phương trình điều chế C2H4 ra C2H5OH (etilen). Ngoài ra để điều chế C2H5OH (rượu etylic) người ta còn đi từ rất nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu. Tham khảo thêm:

Lý thuyết C2H5OH → C2H4 + H2O và bài tập có đáp án

C2H5OH → C2H4 + H2O là phương trình phản ứng từ C2H5OH ra C2H4 ở nhiệt độ thích hợp mà THPT Chuyên Lam Sơn đã tổng hợp chi tiết dưới đây giúp các bạn có thể ứng dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan đến điều chế etilen trong phòng thí

Lý thuyết C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O và bài tập có đáp án

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là một phản ứng quan trọng dùng để điều chế axit axetic từ ancol etylic trong nghiệp phổ biến nhất. Đã được chúng tôi biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình phản ứng C2H50H ra CH3COOH và cân bằng phản ứng đơn giản và

Lý thuyết NO2 + O2 + H2O → HNO3 và bài tập có đáp án

NO2 + O2 + H2O → HNO3 là một trong những phương trình hóa học được ứng dụng rất nhiều trong bài tập và các đề thi hiện nay. Chính vì vậy, THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình NO2 ra HNO3 để các bạn tham khảo chi tiết dưới