Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết P2O5+ H2O → H3PO4 và bài tập có đáp án

P2O5+ H2O → H3PO4 là phản ứng chứng tỏ P2O5 tan trong nước tạo ra axit H3PO4. Sau đây THPT Chuyên Lam Sơn sẽ giúp bạn cân bằng phương trình phản ứng, cách thực hiên, cách nhân biết chi tiết trong bài viết dưới đây Tham khảo thêm: C2H5OH → C2H4 + H2O C2H4 +
Xem ngay sitemap