Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết Mg + HCl → MgCl2 + H2 và bài tập có đáp án

Mg + HCl → MgCl2 + H2 được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho kim loại Magie tác dụng với dung dịch axit HCl. Mời các bạn xem chi tiết phương trình phản ứng dưới đây Tham khảo thêm: P2O5+ H2O

Lý thuyết Zn + HCl → ZnCl2 + H2 và bài tập có đáp án

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết trình điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình Zn tác dụng với HCl. Tham khảo thêm: FeS2 + HNO3→ Fe(NO3)3 + H2SO4