Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết Zn + HCl → ZnCl2 + H2 và bài tập có đáp án

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 được THPT Chuyên Lam Sơn biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết trình điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình Zn tác dụng với HCl. Tham khảo thêm: FeS2 + HNO3→ Fe(NO3)3 + H2SO4
Xem ngay sitemap