Menu

Hóa Học Archive

Công thức tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại

1. Kim loại nào được sử dụng trong công thức tính phần trăm khối lượng? Trong công thức tính phần trăm khối lượng, không chỉ có một kim loại cụ thể được sử dụng. Công thức này có thể được áp dụng cho bất kỳ nguyên tố hoặc kim loại nào có trong hợp chất.

Lý thuyết MgO + HCl → MgCl2 + H2O và bài tập có đáp án

Hôm nay THPT Chuyên Lam Sơn sẽ phân tích MgO + HCl → MgCl2 + H2O là phương trình phản ứng magie oxit tác dụng axit clohiric, sản phẩm sau phản ứng thu được muối magie clorua và nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết phương trình phản ứng dưới đây. Tham