Menu

Lý thuyết N2 + O2 → NO và bài tập có đáp án

N2 + O2 → NO là phương trình phản ứng ở nhiệt độ rất cao và có mặt chất xúc tác, nito tác dụng trực tiếp với oxi trong không khí, tạo ra khí nitơ monooxit NO. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập viết phương trình phản ứng N2 tác dụng với oxi cũng như vận dụng làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Tham khảo thêm:

Phương trình phản ứng Nitơ tác dụng với oxi

N2 + O2 → 2NO

+) Điều kiện phản ứng Nitơ tác dụng với oxi tạo nitơ monooxit: Ở nhiệt độ khoảng 3000oC (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang điện)

Hiện tượng phản ứng Nitơ tác dụng với oxi:

+) Ở nhiệt độ khoảng 3000oC (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang điện), nito kết hợp trực tiếp với oxi tạo ra khí nitơ monooxit

+) Ở điều kiện thường, khí NO không màu kết hợp ngay với oxi của không khí tạo ra khí nito đioxxit NO2 có màu nâu đỏ.

2NO + O2 → 2NO2

Bài tập phản ứng N2 + O2

Bài tập 1: Có những khí sau: N2, O2 ,Cl2 , CO , SO2. Hãy cho biết:

a/ Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b/ Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Giải:

a/ Khối lượng mol của khí hidro là 2g/ mol. Ta có thể dễ dàng tính:

dN2/H2 = 28/2 = 14 => Vì vậy Khí nito nặng hơn khí hidro 14 lần.

dO2/H2 = 32/1 = 16 => Khí oxi nặng hơn khí hiđro 16 lần.

dCl2/H2 = 71/2 = 35.5 => Khí clo nặng hơn hiđro 35.5 lần

dCO/H2 = 28/2 = 14 => Khí CO nặng hơn khí hiđro 14 lần.

dSO2/H2 = 64/2 = 32 => khí SO2 nặng hơn khí hiđro 32 lần.

b/ Khối lượng mol của không khí là 29. Ta có thể dễ dàng tính:

dN2/kk = 28/29 ~ 0.966 => Khí nitơ nhẹ hơn không khí và bằng xấp xỉ 0.966 lần không khí.

dO2/kk = 32/29 ~ 1.103 => Khí oxi nặng hơn không khí xấp xỉ 1.103 lần.

dCl2/kk = 71/29 ~ 2.448 => Khí clo nặng hơn không khí khoảng 2.448 lần

dCO/kk = 28/29 ~ 0.966 => Khí CO nhẹ hơn không khí và bằng xấp xỉ 0.966 lần không khí.

dSO2/kk = 64/29 ~ 2.207 => khí SO2 nặng hơn không khí khoảng 2.207 lần.

Bài tập 2: Hãy tìm khối lượng mol của những khí:Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

Giải:

Gọi khối lượng mol của khí cần tìm lần lượt là MX và MY.

Ta có:

dX/O2 = dX/32 = MX/32 = 1.375 => MX = 44

dY/O2 = dY/32 = MY/32 = 0.0625 => MY = 2

Bài tập 3: Chất nào sau đây nặng hơn không khí?

A. SO2.

B. H2.

C. CH4.

D. N2.

Giải:

Không khí có M = 29 g/mol => chất nặng hơn không khí là chất có M > 29 g/mol

+) MSO2=32+16.2=64MSO2=32+16.2=64 > 29 => khí SO2 nặng hơn không khí

+) MH2=2.1=2MH2=2.1=2 < 29 => khí H2 nhẹ hơn không khí

+) MCH4=12+1.4=16MCH4=12+1.4=16 < 29 => khí CH4 nhẹ hơn không khí

+) MN2=2.14=28MN2=2.14=28 < 29 => khí N2 nhẹ hơn không khí

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập 4: Dãy các chất khí đều nặng hơn không khí là:

A.SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Giải:

Dãy các chất khí đều nặng hơn không khí là: SO2, Cl2, H2S

B có N2( M=28) và H2(M=2) nhẹ hơn không khí

C có CH4 có M =16 nhẹ hơn không khí

D có N2 nhẹ hơn không khí

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập 5: Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là

A. CO2, H2, O3.

B. SO2, Cl2, N2.

C. NO2, H2, SO3.

D. NH3, H2, CH4.

Giải:

Không khí có M = 29 g/mol => chất nhẹ hơn không khí là chất có M < 29 g/mol

+) Loại A vì: MCO2=12+16.2=44 > 29 => khí CO2 nặng hơn không khí

+) Loại B vì: MSO2=32+16.2=64 > 29 => khí SO2 nặng hơn không khí

+) Loại C vì: MNO2=14+16.2=46 > 29 => khí NO2 nặng hơn không khí

Đáp án cần chọn là: D

Bài tập 6: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Giải:

Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là: N2, CH4, H2, C2H2

A có CO2 (M =44) nặng hơn không khí

C có CO2 (M =44) nặng hơn không khí

D có Cl2 ( M=71) và SO­2( M=64) nặng hơn không khí

Đáp án cần chọn là: B

Bài tập 7: Một halogen X có tỉ khối hơi đối với canxi bằng 4. Xác định ký hiệu và tên gọi.

Giải:

Halogen có công thức phân tử là X2.

Áp dụng công thức tính tỉ khối:

X2 = 160 => 2X = 160 => X = 80X là brom, kí hiệu Br

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được N2 + O2 để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *