[ Các công thức đạo hàm ] Log, cao cấp, hàm hợp, căn bậc 3 , cấp n

Bạn đang học đến phần đạo hàm ở trên lớp, nếu khi về nhà học bài cũ hay chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp các bạn có thể tham khảo học bảng đạo hàm và các công thức đạo hàm log, lượng giác, cao cấp, căn bậc 3, cấp n …

Định nghĩa đạo hàm

Công thức đạo hàm

Công thức đạo hàm sơ cấp

Một số quy tắc cơ bản của cách tính đạo hàm

Công thức đạo hàm lượng giác

+ Bài viết này với mục đích giúp các bạn HỌC TỐT HƠN với công thức đạo hàm, cũng như là một tài liệu để các bạn dễ dàng ôn luyện lại các kiến thức đã được học một cách đơn giản và đầy đủ nhất, Về công thức đạo hàm lượng giác, công thức đạo hàm nguyên hàm..cơ bản.

Xem thêm:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply