Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết SO2 + H2S → S + H2O và bài tập có đáp án

Hôm nay THPT Chuyên Lam Sơn sẽ giải thích phương trình phản ứng SO2 + H2S → S + H2O và cách cách cân bằng phương trình, các dạng bài tập liên quan chi tiết trong bài viết dưới đây Tham khảo thêm: CH3CHO + AgNO3 + NH3+ H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

Lý thuyết NH4NO3 → N2O + 2H2O và bài tập có đáp án

NH4NO3 → N2O + 2H2O là phương trình nhiệt phân NH4NO3 ở nhiệt độ < 500oC để tạo ra khí N2O. Với NH4NO3 nhiệt độ ở các mức nhiệt khác nhau thì sẽ thu được sản phẩm sau phản ứng khí khác nhau. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong