Menu

Văn Học Archive

[ Các Phong Cách Ngôn Ngữ ] là gì ? Bạn đã biết chưa ? Có mấy loại ?

Có tất cả bao nhiêu phong cách ngôn ngữ chính hiện này ? Cách phân biệt và nhận biết các phong cách ngôn ngữ như : Sinh hoạt, báo chí, hành chính, khó học, nghệ thuật, chính luật như thế nào  ? Các phong cách ngôn ngữ cơ bản Có tất cả 6 phong cách

[ Các Phương Thức Biểu Đạt ] Bạn phải biết để học tốt, nói hay

Bạn đang tìm hiểu về các phương thức biểu đạt để có thể học văn được tốt nhất thì 6 phương thức bên dưới đây bạn không thể không nhớ và học thuộc ló. Xác định phương thức biểu đạt trong một văn bản là một trong những yêu cầu thường gặp trong phần đọc
Xem ngay sitemap