[ Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác ] Vuông, Cân, Đều, Thường

Bạn đang tìm hiểu về lý thuyết hệ thức lượng giác trong tam giác ? Để hiểu và nhớ rõ hơn mời các bạn kéo xuốn độc nội dung bên dưới để hiểu hơn.

Nhắc lại hệ thức lượng giác trong tam giác như sau:

Định lý cosin

Định lí: Trong một tam giác bất kì, bình phương một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với Cosin của góc xen giữa chúng.

Định lí sin

Định lí: Trong tam giác ABC bất kỳ, tỉ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện với cạnh đó bằng đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác, nghĩa là.

Các hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

+ Giải tam giác : Giải tam giác là tìm một số yếu tố của tam giác khi đã biết các yếu tố khác của tam giác đó.

+ Muốn giải tam giác ta cần tìm mối liên hệ giữa các yếu tố đã cho với các yếu tố chưa biết của tam giác thông qua các hệ thức đã được nêu trong định lí cosin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác.

+ Các bài toán về giải tam giác: Có 3 bài toán cơ bản về gỉải tam giác:

a) Giải tam giác khi biết một cạnh và hai góc.

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí sin để tính cạnh còn lại

b) Giải tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí cosin để tính cạnh thứ ba

c) Giải tam giác khi biết ba cạnh

Đối với bài toán này ta sử dụng định lí cosin để tính góc

Chúc các bạn học thật tốt lý thuyết về hàm lượng giác trong tam giác nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply