[ Tam Giác Đều ] Tính Chất, Định Nghĩa, Dấu Hiệu Nhận Biết

Tam giác đều là gì ? Bạn đang gặp khó khăn khi học về tam giác đều ở trên lớp ? Tất cả thông tin sẽ được cập nhật về tam giác đều như : Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, tính chất, công thức tính diện tích, chu vi tam giác đều được cập nhật ở đây.

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác đều

Trong hình học, tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau hoặc tương đương ba góc bằng nhau, và bằng 60°. Nó là một đa giác đều với số cạnh bằng 3.

Định nghĩa

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.
Hệ quả:
– Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°
– Nếu trong một tam giác có ba góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.
– Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 60° thì đó là tam giác đều.

Dấu hiệu nhận biết

  • Tam giác có 3 cạnh bằng nhau là tam giác đều
  • Tam giác có 3 góc bằng nhau là tam giác đều
  • Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều
  • Tam giác có 2 góc bằng 60 độ là tam giác đều

Công thức tính điện tích và chu vi tam giác đều

Xem thêm :

  1. Tam giác cân
  2. Tam giác vuông
  3. Diện tích tam giác

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply