Công Thức Tính Diện Tích và Chu Vi Hình Thoi Chuẩn 100%

Bạn đang tìm hiểu thông tin về hình thoi, ở đây chúng tôi cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết về hình thoi như : Định nghĩa hình thoi, tính chất hình thoi, dấu hiệu nhận biết hình thoi… Công thức tính điện tích hình thoi, công thức tính chu vi hình thoi

Các bạn đang học đến hình thoi trên lớp còn gặp nhiều điều chưa hiểu rõ hãy xem thôn tin ở đây online để lắm được kiến thức về hình thoi vững chắc hơn nhé.

Xem thêm : Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi

Công thức tính diện tích và chu vi HÌNH THOI

Bài tập ví dụ giải diện tích hình thoi

VD1 :Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm

– Nhận xét: Ta thấy độ dài hai đường chéo đã cho không cùng đơn vị đo, chính vì vậy ta cần thực hiện bài toán theo hai bước như sau:

+ Bước 1: Đổi các đại lượng ra cùng đơn vị đo.
+ Bước 2: Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi.

Bài giải

Đổi: 5 m = 50 dm

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = 1/2 x 50 x 20 = 500 (dm2)

Đáp số: 500 dm2.

VD2 : Tính diện tích hình thoi khi biết độ dài 2 đường chéo.

Tính diện tích hình thoi biết độ dài các đường chéo là 4 cm, 5 cm

– Nhận xét: Hai đường chéo có cùng đơn vị đo, bởi vậy ta chỉ cần sử dụng công thức tính diện tích hình thoi là giải ra.

Bài giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = 1/2 x 4 x 5 = 10 (cm2)

Đáp số: 10 cm2

Ví dụ bài tập tính chu vi hình thoi

Ví dụ 1:

Đề bài : Có tấm bìa dạng hình thoi với 4 cạnh bằng nhau. Cho biết số đo độ dài 2 đường chéo cắt nhau của hình thoi này lần lượt là 6 cm và 8 cm. Vậy tấm bìa hình thoi tính có diện tích ra sao?

Trả lời: Đề bài đã cho chúng ta biết độ dài 2 đường chéo tương ứng là d1 = 6cm, d2 = 8cm. Vậy ta thấy thông tin cần tìm để áp dụng công thức tính diện tích hình thoi đã đủ phải không nào. Vậy ta áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ở trên

S = 1/2 (d1 x d2)

= 1/2 (6 x 8)

= 1/2 x 48

= 24 cm2

Ví dụ 2 :

Đề bài : Cho các cạnh của hình thoi ABCD đều bằng nhau và bằng 9cm. Bạn hãy tính chu vi của hình thoi xem bằng bao nhiêu?

Trả lời: Đầu bài ra một hình thoi và cho biết độ dài của 1 cạnh giống các cạnh còn lại là bằng 9cm. Như vậy, soi chiếu vào công thức tính chu vi hình thoi ở trên, bạn đã biết độ dài của cạnh hình thoi sẽ hoàn toàn có thể áp dụng tính chu vi hình thoi chỉ qua 1 phép tính.

Từ công thức tính chu vi hình thoi, ta có:

P (ABCD) = a x 4 = 9 x 4 = 36cm

Thông qua bài viết bên trên của chúng tôi rất mong sẽ giúp được các bạn nắm chắc kiến thức về công thức tính diện tích và chu vi hình thoi tốt nhất.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply