Menu

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi chính xác 100%

Bạn đang gặp khó khăn về giải các bài tập về hình thoi ?  Hôm nay THPT CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến các bạn công thức tính diện tích hình thoichu vi hình thoi đầy đủ, chi tiết, chính xác 100%. Bạn nên học thuộc để có thể giải các bài tập ở nhà và trên lớp tốt nhất.

Xem thêm : Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi

1. Công thức tính diện tích hình thoi

dien tich hinh thoi

=> Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích hai đường chéo của hình thoi hoặc bằng tích của chiều cao với cạnh đáy tương ứng, công thức tính S = 1/2 ( d1 x d2 ) hoặc S = h.a

Trong đó

  • S: Diện tích hình thoi.
  • d1, d2: Lần lượt là kích thước 2 đường chéo của hình thoi.
  • h: Chiều cao hình thoi.
  • a: Độ dài cạnh đáy.

Ví dụ 1 : Tính diện tích hình thoi khi biết độ dài 2 đường chéo.

Tính diện tích hình thoi biết độ dài các đường chéo là 4 cm, 5 cm

Bài giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = 1/2 x 4 x 5 = 10 (cm2)

Đáp số: 10 cm2

Ví dụ 2 :Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm

Ta thấy độ dài hai đường chéo đã cho không cùng đơn vị đo, chính vì vậy ta cần thực hiện bài toán theo hai bước như sau:

Bước 1: Đổi các đại lượng ra cùng đơn vị đo.

Bước 2: Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi.

Bài giải

Đổi: 5 m = 50 dm

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = 1/2 x 50 x 20 = 500 (dm2)

Đáp số: 500 dm2.

Ví dụ 3 : Có tấm bìa dạng hình thoi với 4 cạnh bằng nhau. Cho biết số đo độ dài 2 đường chéo cắt nhau của hình thoi này lần lượt là 6 cm và 8 cm. Vậy tấm bìa hình thoi tính có diện tích ra sao ?

Trả lời:

Đề bài đã cho chúng ta biết độ dài 2 đường chéo tương ứng là d1 = 6cm, d2 = 8cm. Vậy ta thấy thông tin cần tìm để áp dụng công thức tính diện tích hình thoi đã đủ phải không nào. Vậy ta áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ở trên

S = 1/2 (d1 x d2)

= 1/2 (6 x 8)

= 1/2 x 48

= 24 cm2

2. Công thức tính chu vi hình thoi

=> Chu vi hình thoi bằng tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau hoặc độ dài một cạnh nhân với 4, công thức tính là P = a x 4

Trong đó

  • P là chu vi hình thoi
  • a là một cạnh bất kỳ của hình thoi

Ví dụ 4 : Một hình thoi có độ dài cạnh bằng 20cm. Hỏi chu vi hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình thoi ta được:

P = a x 4

= 20 x 4

= 80cm

Ví dụ 5 : Cho các cạnh của hình thoi ABCD đều bằng nhau và bằng 9cm. Bạn hãy tính chu vi của hình thoi xem bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Đầu bài ra một hình thoi và cho biết độ dài của 1 cạnh giống các cạnh còn lại là bằng 9cm. Như vậy, soi chiếu vào công thức tính chu vi hình thoi ở trên, bạn đã biết độ dài của cạnh hình thoi sẽ hoàn toàn có thể áp dụng tính chu vi hình thoi chỉ qua 1 phép tính.

Từ công thức tính chu vi hình thoi, ta có:

=> P (ABCD) = a x 4 = 9 x 4 = 36cm

Tự giải một số bài tập khác về diện tích và chu vi hình thoi

Bài tập 1: Một thửa ruộng hình thoi có độ dài đường chéo bé bằng 24m, độ dài đường chéo lớn gấp 2 lần đường chéo bé. Hởi diện tích của thửa ruộng đó bằng bao nhiêu?

A. 576m2

B. 576cm2

C. 576m

D. 576dm2

Bài tập 2: Một hình thoi có chu vi bằng 36cm. Hỏi độ dài cạnh của nó bằng bao nhiêu?

A. 12cm

B. 9cm

C. 4cm

D. Đáp án khác

Bài tập 3: Một hình thoi có độ dài 2 đường chéo bằng 12cm, và 16cm. Hỏi độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?

A. 12cm

B. 10cm

C. 20cm

D. 8cm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *