Menu

Công thức tính Chu Vi Hình Chữ Nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

Bạn đang tìm hiểu cách tính chu vi hình chữ nhật cũng như phương pháp tính và công thức tính chu vi hình chữ nhật cho các bé học lớp 3, lớp 4, lớp 4.

Định nghĩa hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật trong hình học Euclid là một hình tứ giác có bốn góc vuông.

+ Từ định nghĩa này, ta thấy hình chữ nhật là một tứ giác lồi có bốn góc vuông. Đây là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

Tính chất của hình chữ nhật

Hình chữ nhật có 3 tính chất chính, các bạn xem tính hất đó là :

  1. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  2. Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
  3. Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật có 4 dấu hiệu nhận biết, các bạn cần nhớ để giải bài tập toán hình nhé.

  1. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
  2. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
  3. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
  4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó:

C = ( a + b ) x 2

Trong đó :

  1. C : ký hiệu là chu vi
  2. a là chiều dài của hình chữ nhật
  3. b là chiều rộng

Các bài tập ví dụ về cách tính chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 1: Đề bài : Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều rộng bằng 2 Cm chiều dài bằng 5 Cm. Hãy tính diện tích và chu vi hình chữ nhật MNPQ này.

Lời giải :

Cách tính chu vi của hình chứ nhật MNPQ như sau:

Ta đã biết được : Chiều rộng NP =2 Cm , chiều dài QP = 5 Cm

Từ đó ta áp dụng công thứ tính chu vi hình chữ nhật bên trên và sẽ được : P (MNPQ) = ( NP +QP ) x 2 = ( 2 + 5 ) x 2 = 14 Cm

Chúc các em học giỏi toán hình nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xem ngay sitemap