Tam Giác Cân – Định Nghĩa, Tính Chất, Dấu Hiệu Nhậ Biết

Bạn đang tìm hiểu thông tin về tam giác cân với những thông tin như : Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết và công thức tính diện tích tam giác cân, chu vi tam giác cân

Thông tin về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của tam giác cân

Tổng quan về tam giác cân

Trong hình học , tam giác cân là tam giác có hai cạnh có độ dài bằng nhau. Đôi khi, nó được chỉ định là có chính xác hai cạnh có độ dài bằng nhau và đôi khi có ít nhất hai cạnh có độ dài bằng nhau, phiên bản sau do đó bao gồm cả tam giác đều như một trường hợp đặc biệt .

Ví dụ về tam giác cân bao gồm tam giác vuông cân , tam giác vàng và các mặt của bipyramids và một số chất rắn Catalan nhất định .

Nghiên cứu toán học về tam giác cân bắt nguồn từ toán học Ai Cập cổ đại và toán học Babylon . Các hình tam giác Isosceles đã được sử dụng làm vật trang trí từ thời trước, và xuất hiện thường xuyên trong kiến ​​trúc và thiết kế, ví dụ như trong các bệ và đầu hồi của các tòa nhà.

Hai cạnh bằng nhau được gọi là chân và cạnh thứ ba được gọi là đáy của tam giác. Các kích thước khác của hình tam giác, chẳng hạn như chiều cao, diện tích và chu vi của nó, có thể được tính bằng các công thức đơn giản từ chiều dài của chân và chân đế.

Mỗi tam giác cân có một trục đối xứng dọc theo đường phân giác vuông góc của đáy của nó. Hai góc đối diện hai chân bằng nhau và luôn luôn là cấp tính , vì vậy việc phân loại tam giác là cấp tính, phải hay khó khăn chỉ phụ thuộc vào góc giữa hai chân của nó.

Định nghĩa

  • Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Tính chất và dấu hiệu nhận biết

  • Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.
  • Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.
  • Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
  • 2 cạnh bằng nhau b = b
  • 2 góc bằng nhau a = a

Công thức tính diện tích và chu vi tam giác cân

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân là một tam giác có 2 cạnh bằng nhau với một góc vuông nằm giữa 2 cạnh bằng nhau.

Xem thêm :

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply