Menu

Công thức tính chu vi hình tròn và bài tập có lời giải chuẩn 100%

Bạn có bài toán tính chu vi của một mảnh đất hình tròn nhưng lại không biết cách tính như thế nào? Sau đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN chia sẻ công thức tính chu vi hình tròn và các dạng bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Chu vi hình tròn là gì?

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Ký hiệu là C

Công thức tính chu vi hình tròn

cong-thuc-tinh-chu-vi-hinh-tron

Chu vi hình tròn bằng tích của đường kính và số pi hoặc bằng tích của 2 lần bán kính với số pi.

C = d.π = 2.r.π

Trong đó:

  • C là chu vi của hình tròn;
  • d là đường kính hình tròn;
  • r là bán kính hình tròn.
  • π là số pi = 3.14

Bài tập tính chu vi hình tròn có lời giải

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn biết:

a) r = 5 cm
b) r = 4,6 cm
c) d = 7 cm
d) d = 8,3 cm

Lời giải

a. Áp dụng công thức ta có:

C = 2.r.π = 2.5.π = 10π cm

b. Áp dụng công thức ta có:

C = 2.r.π = 2.4,6.π = 28,89 cm

c. Áp dụng công thức ta có:

C = d.π = 7.3,14= 21,98 cm

d. Áp dụng công thức ta có:

C = d.π = 8,3.3,14 = 26,062 cm

Ví dụ 2:  Một bánh xe ô tô có bán kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bằng bao nhiêu mét?

Lời giải

Ta có 2 = 0,25 m

a) Đường kính của bánh xe dài là

d = 2.r = 2.0,25 = 0,5m

b) Chu vi của bánh xe là

C = d.π = 0,5.3,14 = 1,57 m

Bên trên chính là toàn bộ lý thuyết và bài tập về chu vi hình tròn có thể giúp các bạn nắm được công thức để áp dụng vào làm bài tập nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.