Menu

Lý Thuyết Về Menden Và Di Truyền Học Kèm Bài Tập Có Đáp Án

Nếu các bạn học sinh vẫn chưa nắm chắc kiến thức về Menden và di truyền học thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây của THPT Chuyên Lam Sơn sẽ được giải thích chi tiết kèm theo các bài tập minh họa có lời giải để các bạn cùng tham khảo

I. Di truyền học

– Di truyền: là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

– Biến dị: là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Ví dụ: một gia đình có bố tóc xoăn, mắt nâu, mẹ tóc thẳng, mắt đen. Sinh được 3 người con: người con cả tóc xoăn, mắt đen, người con thứ 2 tóc thẳng, mắt đen, người con thứ 3 tóc xoăn, mắt nâu → Cả 3 người con đều được di truyền các tính trạng có sẵn ở bố mẹ

– Mối quan hệ giữa di truyền và biến dị: là hai hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản.

– Đối tượng của di truyền học: nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

– Nội dung:

  • Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền.
  • Các quy luật di truyền.
  • Nguyên nhân và quy luật biến dị.

– Ý nghĩa: là cơ sở lí thuyết của khoa học và chọn giống, y học và công nghệ sinh học hiện đại.

II. Menđen – Người đặt nền móng cho di truyền học

– Phương pháp nghiên cứu của Menden là: phương pháp phân tích các thế hệ lai

– Đối tượng: đậu Hà Lan vì chúng có đặc điểm ưu việt: là cây tự thụ phấn nghiêm ngặt, có hoa lưỡng tính, thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn, có nhiều tính trạng tương phản và trội lặn hoàn toàn, số lượng đời con lớn.

– Nội dung:

  • Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản (xanh – vàng; trơn – nhăn …).
  • Theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
  • Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được → rút ra được quy luật di truyền.

Các cặp tính trạng tương phản khác nhau:

menden-va-di-truyen-hoc

– Từ các kết quả nghiên cứu trên cây đậu Hà Lan, năm 1865 ông đã rút ra các quy luật di truyền, đặt nền móng cho Di truyền học.

III. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học

1. Một số thuật ngữ

– Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ: cây đậu có các tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt.

– Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp.

– Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa và màu sắc hạt đậu.

– Giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng): là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. Thực tế, khi nói giống thuần chủng ở đây chỉ là nói tới sự thuần chủng về một hoặc một vài tính trạng nào đó đang được nghiên cứu.

2. Một số kí hiệu

– P (parentes): cặp bố mẹ xuất phát.

– × là Phép lai.

– G (gamete): giao tử; ♂ là giao tử đực (hoặc cơ thể đực); ♀ là giao tử cái (hoặc cơ thể cái).

– F (filia): thế hệ con. F1: thế hệ thứ nhất; F2: là thế hệ thứ 2 được sinh ra từ F1 do tự thụ phấn hoặc giao phối.

Bài tập ứng dụng về Menden và di truyền học có lời giải

Ví dụ 1: Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào (ví dụ: hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt, da,…)

Lời giải

– Màu da: da vàng giống bố mẹ.

– Màu mắt: mắt đen giống mẹ khác bố mắt nâu.

– Hình dạng tóc: tóc xoăn giống bố khác mẹ tóc thẳng.

Ví dụ 2: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học.

Lời giải:

Đối tượng của di truyền học là: nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

Nội dung của di truyền học nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

Ý nghĩa của di truyền học: di truyền học đã trở thành cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao đối với y học, có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại.

Ví dụ 3: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những điểm nào?

Lời giải:

Lai các cặp bố, mẹ thuần chủng khác nhau về một hay một số cặp tính trạng tương phản.

Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng ở đời con cháu.

Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được

Ví dụ 4: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”.

Lời giải:

Người cao – Người thấp.

Da trắng – Da đen.

Tóc thẳng – Tóc xoăn.

Mắt đen – Mắt nâu….

Ví dụ 5: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai.

Lời giải:

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Vì vậy Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lại để dễ quan sát, theo dõi các hiểu hiện của từng cặp tính trạng.

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi có thể giúp các bạn biết nắm được kiến thức về Meden và di truyền học rồi nhé. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để được chia sẻ kiến thức bổ ích về toán học, văn học, lịch sử, sinh học,…nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *