Menu

Lý thuyết C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br và bài tập có đáp án

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br là phương trình phản ứng Stiren tác dụng với dụng dịch Brom. Hy vọng nội dung tài liệu mà THPT Chuyên Lam Sơn mang tới sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm bài tập đạt kết quả tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

Tham khảo thêm:

Phương trình phản ứng Stiren + Br2

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Điều kiện phản ứng xảy ra khi Stiren + Br2: Nhiệt độ thường

Hiện tượng phản ứng Stiren + Br2: Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom bị nhạt màu

Tính chất hóa học của Stiren

Phản ứng cộng của Stiren

+) Halogen (Cl2, Br2), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp của Stiren

+) Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng trùng hợp.

nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Styren                   polistiren

Phản ứng oxi hoá của Stiren

+) Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl.

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Bài tập phản ứng Stiren + Br2

Câu 1. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. propan

D. stiren

Giải:

Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

A Loại: benzen không phản ứng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường

B Loại vì toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ cao

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

C Loại propan không phản ứng làm mất màu dung dịch KMnO4

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Giải:

nCO2 = 0,4 mol; nH2O= 0,25 mol

Đặt CTPT X là CnH2n-6

3nX = nH2O – nCO2 = 0,4 – 0,25 = 0,15 mol ⇒ nX = 0,05 mol

⇒ 0,05n = 0,4 ⇒ n = 8 ⇒ CTPT C8H8

Câu 3. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. dung dịch KMnO4

B. khí H2, Ni, to

C. dung dịch NaOH

D. dung dịch Br2

Giải:

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

C6H5-CH=CH2 + H2 → C6H5-CH2-CH3.

C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O + CO2

Câu 4. Nhận định nào sau đây sai?

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Giải:

Nhận định nào sau đây sai?

A. Đúng

3C6H5-CH=CH2+ 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

B. Sai vì Benzen chỉ tham gia phản ứng thế brom khi có xúc tác bột sắt.

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

C. Đúng

D. Đúng

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là

Giải:

Các chất làm mát màu brom gồm stiren, axetilen, etilen

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

2C2H2+ Br2→ C2H2Br2

axetilen

C2H4+ Br2 → C2H4Br2

etilen

Câu 6. Cho các nhận định sau:

(1) Tất cả hiđrocacbon thơm đều làm mất màu dung dịch Brom

(2) Có thể nhận biết stiren, toluen và benzen bằng thuốc thử duy nhất là dung dịch KMnO4.

(3) Cumen không làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

(4) Bezen có các nguyên tử cacbon liên kết với nhau thành vòng sáu cạnh đều.

Số nhận định sai là

Giải:

(1) sai, vì không phải hiđrocacbon nào cũng làm mất màu dung dịch Br2

(2) đúng, vì

Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường.

Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở mọi điều kiện.

(3) sai, vì cumen có làm mất màu dung dịch thuốc tím khí đun nóng

(4) Đúng

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được Stiren + Br2 để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *