Menu

[ Hình Tứ Giác ] Cách nhận biết và các mẫu hình tứ giác

Bạn đang học trên lớp toán hình đến phần hình tứ giác đến khi về nhà học bạn gặp khó khăn ở nhiều chỗ không hiểu như : Cách nhận biết hình tứ giác, định nghĩa hình tứ giác hay tính chất hình tứ giác

Ở bài viết này mình xin gửi đến các bạn toàn bộ thông tin về hình tứ giác để bạn có thể hiểu thêm về bài học trước khi đến lớp.

Cách nhận biết hình tứ giác

+ Trong hình học phẳng Euclid, một tứ giác là một đa giác hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng. Tứ giác đơn có thể lồi hay lõm.

+ Tổng các góc trong của tứ giác đơn ABCD bằng 360 độ.

Các loại mẫu hình tứ giác

Tứ giác đơn

+ Định nghĩa tứ giác đơn? Tứ giác đơn là bất kỳ tứ giác nào không có cạnh nào cắt nhau.

Tứ giác lồi

+ Tứ giác lồi là tứ giác mà tất cả các góc trong nó đều nhỏ hơn 180° và hai đường chéo đều nằm bên trong tứ giác. Hay dễ hiểu hơn thì tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm gọn trong một nửa mặt phẳng có chứa bất kỳ cạnh nào.

Tứ giác lõm

+ Định nghĩa tứ giác lõm ? Tứ giác lõm là tứ giác chứa một góc trong có số đo lớn hơn 180° và một trong hai đường chéo nằm bên ngoài tứ giác.

Tứ giác không đều

+ Là tứ giác mà nó không có cặp cạnh nào song song với nhau. Tứ giác không đều thường được dùng để đại diện cho tứ giác lồi nói chung (không phải là tứ giác đặc biệt).

Các hình tứ giác đặc biệt và cách nhận biết

1. Hình thang: có ít nhất 2 cạnh đối song song và bao gồm cả hình bình hành.

2. Hình thang cân: có 2 cạnh đối song song và các góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.

+ Các định nghĩa khác là một tứ giác với một trục đối xứng chia đôi hình thành hai mặt đối nhau, hoặc hình thang với 2 đường chéo bằng nhau.

3. Hình bình hành: có 2 cặp cạnh đối song song một tứ giác với hai cặp song song. Điều kiện tương đương là các cạnh đối bằng nhau, góc đối thì bằng nhau, đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

+ Hình bình hành bao gồm hình thoi (bao gồm cả các hình chữ nhật chúng ta gọi là hình vuông) và hình gần thoi (bao gồm cả những hình chữ nhật chúng ta gọi là hình thuôn).

+ Nói cách khác, các hình bình hành bao gồm tất cả các hình thoi và tất cả các hình gần thoi, và do đó cũng bao gồm tất cả các hình chữ nhật.

4. Hình thoi: là hình có 4 cạnh bằng nhau; Điều kiện tương đương là 2 đường chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đường. Hình thoi là một trường hợp đặc biệt của cả hình diều và hình bình hành.

+ Hình gần thoi thường được dùng để đại diện cho hình bình hành nói chung (không phải hình thoi hay hình chữ nhật).

5. Hình chữ nhật: tất cả các góc đều là góc vuông. Một điều kiện tương đương là 2 đường chéo cắt nhau và chiều dài bằng nhau. Hình chữ nhật bao gồm hình vuông và hình thuôn.

6. Hình vuông: có bốn cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (góc vuông).

+ Các điều kiện tương đương là các cạnh đối song song (hình vuông là một hình bình hành), các đường chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đoạn và có cùng chiều dài.

+ Một tứ giác là một hình vuông khi và chỉ khi nó là một hình thoi (4 cạnh bằng nhau) và một hình chữ nhật (bốn góc bằng nhau).

7. Hình thang vuông: có một góc vuông.

Với những chi sẻ thông tin về cách nhận biết hình tứ giác cũng như các mẫu hình tứ giác bên trên mong sẽ giúp bạn hiểu hơn về hình tứ giác và lắm rõ hơn kiến thức .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *