[ Hình Bình Hành ] Định Nghĩa, Công Thức, Tính Chất, Dấu Hiệu

Hình bình hành là gi ? Bạn đang học toán trên lớp đến phần hình bình hành còn gặp nhiều khó khăn về kiến thức chưa nhớ hết như: Định nghĩa hình bình hành, công thức tính diện tích, chu vi hình bình hành, tính chất hình bình hành, dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Để đảm báo kiến thức chuẩn bị cho ngày mai lên lớp các thầy cô giáo sẽ kiểm tra bài cũ việc tốt nhất là bạn cần học online ngay tại đây để có kiến thức vững chắc trước khi lên lớp nhé.

Định nghĩa hình bình hành là gì ?

Hình bình hành trong hình học Euclide là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

Tính chất hình bình hành

Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Công thức tính diện tích và chu vi hình bình hành

Dấu hiệu nhận biết một hình bình hành

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
  • Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
  • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
  • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

Bên trên là toàn bộ những kiến thức cơ bản nhất về hình bình hành, bạn chỉ cần lắp chắc kiến thức này việc họ trên lớp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply