Menu

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

Bạn có bài toán tính nửa chu vi hình chữ nhật nhưng bạn không nhớ công thức tính như thế nào? Sau đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo các dạng bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-nua-chu-vi-hinh-chu-nhat

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b

Trong đó:

  • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
  • C: Chu vi hình chữ nhật
  • a: chiều dài hình chữ nhật
  • b: chiều rộng hình chữ nhật

Tham khảo thêm:

Bài tập áp dụng công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có lời giải

Ví dụ 1: Chiều rộng của một ruộng rau hình chữ nhật là 10.5 mét. Chiều dài gấp 2.2 lần chiều rộng. Hỏi để rào hết thửa ruộng rau nói trên cần bao nhiêu mét hàng rào?

Lời giải

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là

10.5 x 2.2 = 23.1 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật chính là số mét hàng rào bằng:

(10.5 + 23.1) x 2 = 33.6 x 2 = 67.2 (m)

Đáp số: Số mét rào để rào hết thửa ruộng trên là: 67.2 (m)

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 1.8 m. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Hỏi Chu vi của hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Lời giải

Chiều dài của hình chữ nhật là

1.8 x 2 = 3.6 (m)

Chu vi hình chữ nhật là

(1.8 + 3.6) x 2 = 5.4 x 2 = 10.8 (m)

Đáp số: Chu vi của hình chữ nhật là 10.8 (m)

Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 26cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = 26 : 2 = 13 ( cm ).

Ví dụ 3: Cho hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật = 8 x 2 = 16 ( cm ).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 8 + 16 = 24 ( cm ).

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm, chiều dài bằng 5 cm. Hỏi chiều rộng và nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 16 : 2 = 8 cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 8 – 5 = 3 cm

Đáp số: 8 cm, 3 cm

Ví dụ 5:

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì khi tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nắm được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật áp dụng vào làm bài tập nhanh chóng nhé. Hãy thường xuyên theo dõi THPT CHUYÊN LAM SƠN để được chia sẻ những kinh nghiệm hay về toán học, hóa, vật lý,..nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *