Menu

Toán Học Archive

[Phương Trình Tiếp Tuyến] Đồ thị, Song song, Tại 1 điểm, Đường cong

Phương trình tiếp tuyến là gì ? Có bao nhiêu dạng phương trình tiếp tuyến ? Mời các bạn đón xem thông tin cụ thể chính xác ở đây. Phương trình tiếp tuyến của một đồ thị hàm số Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số y=f(x)y=f(x) tại điểm x0x0 là hệ số góc của

[ Phương Trình Đường Tròn ] Lý thuyết, các dạng bài tập lớp 10, 12

Ở bài viết này mình xin gửi đến các bạn về lý thuyết phương trình đường tròn lơp 10, lớp 12 và các dạng bài tập liên quan đến phương trình đườn tròn. Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Xem thêm video

[ Công Thức Tính Thể Tích ] Khối Nón, Hình Chóp, Lăng Trụ chuẩn 100%

Bài viết này chúng tôi gửi đến các bạn công thức tính thể tích của các hình khác nhau để các bạn hiểu hơn về các dạng công thức, nắm rõ được công thức một cách khoa học nhất. Mời các bạn xem công thức tính thể tích Hình Trụ, Hình Nón, Hình Cầu, Hình