Menu

Toán Học Archive

Công thức tính cạnh tam giác thường khi biết 2 cạnh: Tìm hiểu và áp dụng công thức trong tam giác thường để tính độ dài cạnh tam giác khi đã biết độ dài của 2 cạnh khác.

Công thức tính cạnh tam giác thường khi biết 2 cạnh là gì? Công thức tính cạnh tam giác thường khi biết 2 cạnh là định lí hàm cosin trong tam giác. Theo công thức này, ta có: c^2 = a^2 + b^2 – 2abcos(C), trong đó a và b là hai cạnh đã biết

Công thức tính cạnh tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền: Tìm hiểu về phương pháp và công thức tính chiều dài hai cạnh còn lại của tam giác vuông

1. Cạnh huyền của tam giác vuông cân được tính bằng công thức nào? Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền. Để tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông, chúng ta có thể sử dụng công thức Pytago: a^2 + b^2 = c^2. Trong