Toán Học

Trong bài viết dưới đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ tới các bạn học sinh lý thuyết về đại lượng tỉ lệ thuận là gì? Tính chất và công thức tính đại lượng tỉ ...

Tiếp tục ở chuyên mục Toán Học hôm nay, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ kiến thức về số vô tỉ là gì? Khái niệm về căn bậc hai, sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số ...

Số hữu tỉ là một trong những kiến thức cơ bản của khối lớp 7 được sử dụng khá nhiều để giải các bài tập. Tuy nhiên, có rất nhiều các bạn học sinh còn chưa nắm ...

Tiếp tục ở chuyên mục Toán học hôm nay, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ tiếp tục chia sẻ lý thuyết bội chung nhỏ nhất là gì và cách tìm bội chung nhỏ nhất kèm theo các ...

Bạn có bài tập tìm ước chung lớn nhất nhưng lại không biết cách tìm ước chung lớn nhất như thế nào? Sau đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ định nghĩa ước ...

Hiện nay có rất nhiều các bạn không sinh không biết cách tính ma trận nghịch đảo như thế nào để áp dụng vào làm bài tập.  Sau đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia ...

Tiếp tục ở chuyên mục Toán Học hôm nay, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ tới các bạn công thức tính diện tích mặt cầu kèm theo các dạng bài tập có lời giải chi ...

Tiếp tục ở chuyên mục Toán Học hôm nay, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ định nghĩa đường trung bình của hình thang là gì? Định lý, tính chất và công thức tính ...

Trong bài viết dưới đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ lý thuyết và công thức tính đường cao trong tam giác thường, vuông, đều và cân kèm theo các dạng bài ...

Theo khảo sát của chúng tôi hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh không biết cách tính đường chéo hình vuông như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới ...

Bạn có bài toán tính nửa chu vi hình chữ nhật nhưng bạn không nhớ công thức tính như thế nào? Sau đây, THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính nửa chu vi ...

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu lý thuyết về định lý Pytago thuận và định lý Pytago đảo và các dạng bài tập về định lý Pytago có lời giải chi ...