Menu

Toán Học Archive

Cách sử dụng máy tính để bấm đạo hàm sin cos

Đạo hàm của hàm số sin(x) và cos(x) được tính bằng cách sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm tỉ lệ. Đối với hàm sin(x), ta có: (sin(x))’ = cos(x) Đối với hàm cos(x), ta có: (cos(x))’ = -sin(x) Tuy nhiên, khi tính đạo hàm của các hàm lượng giác khác như tan(x), chúng

Cách tính đạo hàm bằng máy tính 880: Bước 1 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d/dx) => nhấn phím OK. Bước 2 nhập hàm số và nhập điểm cần tính đạo hàm vào máy tính cầm tay. Bước

Cách kích hoạt tính năng đạo hàm trên máy tính Casio fx 880 BTG là gì? Để kích hoạt tính năng đạo hàm trên máy tính Casio fx 880 BTG, bạn cần thực hiện các bước sau: 1. Nhấn phím CATALOG trên máy tính. 2. Chọn Func Analysis từ danh sách chức năng. 3. Nhấn

Cách tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn

Cú pháp để tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn là gì? Để tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn, bạn có thể sử dụng chức năng “CALC” trên máy tính. Đầu tiên, nhập biểu thức của hàm số vào máy tính theo cú pháp chuẩn. Sau đó, nhấn nút “CALC” để máy

Công thức tính diện tích tam giác vuông, cân, đều kèm VD

Bạn muốn tính diện tích của mảnh đất hình tam giác nhưng bạn lại không nhớ công thức tính diện tích tam giác như thế nào? Chính vì vậy, THPT Chuyên Lam Sơn sẽ chia sẻ công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều kèm theo các dạng bài tập có lời