Menu

Quy đồng phân số là gì? Khái niệm quy đồng phân số và bài tập có lời giải chính xác 100%

Quy đồng phân số và rút gọn phân số là hai phương pháp được sử dụng thường xuyên, liên tục khi áp dụng vào để tính toán các bài toán phân số từ phức tạp đến nâng cao. Vì vậy, học sinh lớp 4, 5 cần phải luyện tập thường xuyên để giải nhanh những bài tập liên quan đến phần kiến thức này nhé.

Tham khảo thêm:

Quy đồng phân số là gì?

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

Quy tắc quy đồng phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

  • Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.
  • Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.
  • Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.
  • Giữ nguyên phân số thứ hia.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Quy đồng mẫu số các phân số có mẫu số không chia hết cho nhau

Phương pháp:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

quy-dong

Ví dụ: Quy đồng các số:

bai-2-trang-117-sgk-toan-4-a (2)

bai-2-trang-117-sgk-toan-4-b

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số các phân số:

quy-đong

Giải:

quy-dong-1

d) Chọn 9 là mẫu số chung , ta có:

quy-dong-2

e) Chọn 24 là mẫu số chung , ta có:

quy-dong-3

g) Chọn 30 là mẫu số chung ta có:

quy-dong-4

Dạng 2: Quy đồng mẫu số các phân số có mẫu số không chia hết cho nhau

Phương pháp: Cho 2 phân số a/b và c/d với b chia hết cho d:

  • Bước 1: Lấy b : d = m
  • Bước 2: Nhân cả tử và mẫu của phân số c/d với m, ta được: a/b và c/d = (c.m)/(d.m)

Ví dụ: Quy đồng mẫu số các phân số:

Lời giải:

a,Ta có:1/4 và 1/8 ⇒ 8 : 4 = 2

1/4= (1 x 2)/ (4 x 2)= 2/8

Vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 1/4 và 1/8 ta đươc phân số 2/8 và 1/8

b, Ta có: 1/2 và 1/4 ⇒  4:2 = 2

1/2= (1 x 2)/ ( 2 x 2) = 2/4

Vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 1/2 và 1/4 ta được 2/ 4 và 1/ 4

c, Ta có: 1/5 và 1/10 ⇒ 10:5 = 2

1/5=(1 x 2)/ (5 x 2)= 2/10

Vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 1/5 và 1/10 ta được 2/10 và 1/5

d, Ta có: 1/3 và 1/9 ⇒ 9:3= 3

1/3= (1 x 3)/ (3 x 3) = 3/9

Vậy, quy đồng mẫu số 3 phân số 1/3 và 1/9 ta được 1/3 và 3/9

 

Mong rằng những nội dung trên đây sẽ giúp bạn trả lời được những thắc mắc câu hỏi của mình. Hơn hết đó là có thể giải được những bài toán của mình

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *