Menu

3 Cách Viết Bản Kiểm Điểm Chuẩn Cho Học Sinh, Sinh Viên

Bạn bị cô giáo phạt phải viết bản kiểm điểm nhưng bạn loay khoay mãi mà không biết viết bản kiểm điểm như thế nào cho đúng? Nên bắt đầu từ đâu? Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bản kiểm điểm cho học sinh trong bài viết dưới đây

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cho học sinh, sinh viên

Cách thứ 1: Mẫu kiểm điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách thứ 2: Bản kiểm điểm tự đánh giá khi kết thúc một kì học (hoặc một năm học)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Học kì 1, năm học 2019 – 2020

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….
Em tên là: …………………………………………….
Học sinh lớp Trường……………………………….
Trong học kì …… năm học 2018 – 2019 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau
– Về ưu điểm:
Hoạt động phong trào: ……………………………
Học tập: ………………………………………………..
Vấn đề khác: ………………………………………
– Về khuyết điểm:
Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:
Vi phạm khác: ……………………………………
* Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………
* Ý kiến cá nhân: ………………………………
Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

….,ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách thứ 3: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân (dành cho những học sinh sống cùng người thân không phải bố mẹ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là:………………………………………….. Học sinh lớp:……………………………………

Nơi ở:…………………………………………………………………………………….

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………………….

Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………….

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………….

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………..

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

thuộc điều……………………….. của trường……………………………………………………

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

– Mục “Trường”: Ghi tên trường mà mình theo học.

– Mục “Kính gửi”

+ Mục “Ban giám hiệu trường”: Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục “Giáo viên chủ nhiệm”: Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

– Mục “Em tên là”….. “Học sinh lớp”: Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

– Mục “Nơi ở”: Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

– Mục “Hiện ở với”: Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

– Mục “Họ tên cha ……. số điện thoại”:Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Họ tên mẹ ……. số điện thoại”: Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Số điện thoại liên lạc gần nhất”: Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

– Mục ” Vi phạm nội quy vào ngày ……. Vi phạm lần thứ”: Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

– Mục “Nội dung vi phạm”: Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

– Mục “Thuộc điều … trường …”:Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

– Mục “Ngày … tháng … năm”: Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

Với các mẫu mà chúng tôi chia sẻ phía trên, các bạn có thể tham khảo qua và chọn cho mình một mẫu thích hợp nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *