Menu

admin Archive

Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Mới Nhất 2020 Chuẩn 100%

Bạn đang tìm hiểu thông tin về mẫu đơn xin vào đảng dành cho những bạn chuẩn bị kết nạp đang, các bạn có thể tham khảo, hay tải về để làm bản mẫu viết nhé. Tại đây là mẫu đơn xin vào đảng mới nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất để mọi người

[ Công Thức Logarit ] Cơ bản, Nâng cao, Định Nghĩa

Trong toán học, logarit  là hàm ngược của lũy thừa. Điều đó có nghĩa logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định, gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con số đó. Trong trường hợp đơn giản logarit là đếm số lần lặp đi
Xem ngay sitemap