Menu

admin Archive

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 6 cm: Bước đầu, cài đặt ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” để tìm câu trả lời chính xác

Ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” có thể giúp bạn tính chu vi và diện tích hình tròn với đường kính là 6cm. 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm Giải thích: Đường kính của hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm và có hai đầu mút tiếp

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 là diện tích = bán kính * bán kính * 3,14. Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 5cm và 0,4dm. Diện tích của hình tròn có bán kính 5cm là 78,5 cm2 và diện tích của hình tròn có bán kính 0,4dm

Công thức định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý

Định luật bảo toàn năng lượng là một trong những định luật quan trọng trong vật lý. Định luật này cho biết rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, mà chỉ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác. Ví dụ, khi thả

Cách tính cường độ dòng điện theo công suất

Công thức tính cường độ dòng điện theo công suất là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực điện. Điện được coi là nguồn năng lượng không thể thiếu trong cuộc sống và sản xuất. Trang thiết bị, máy móc và vật dụng không thể hoạt động nếu không có điện. Cường độ dòng