Menu

admin Archive

Các Công Thức Hóa Học Lớp 8, Lớp 9 Đầy Đủ, Chi Tiết

Công thức hóa học được dùng để biểu thị thông tin về các nguyên tố có của hợp chất hóa học hoặc đơn chất hóa học. Ngoài ra, nó còn được dùng để diễn tả phản ứng hóa học xảy ra như thế nào. Với phân tử, nó là công thức phân tử, gồm ký
Xem ngay sitemap