[ Tích Vô Hướng là gì ] Định Nghĩa, Tính Chất, Công Thức

Tích vô hướng là khái niệm trang bị cho một không gian vectơ H trên trường K (K là trường số phức hay số thực) để có thể biến nó thành một không gian Hilbert. Đó là một hàm 2 biến như sau:

Thỏa mãn 4 tiên đề sau:

Đây là tiên đề hóa để xây dựng khái niệm tích vô hướng từ một số tính chất cơ bản của tích vô hướng thông thường của 2 vectơ hình học trong mặt phẳng (hay không gian) nhằm mô tả khái niệm góc (trực giao) của 2 vectơ trong một không gian vectơ trừu tượng.

Định nghĩa tích vô hướng Đại Số

Định nghĩa tích vô hướng hình học

Trong không gian Euclide, một vectơ Euclide là một đối tượng hình học có độ lớn và hướng và được biểu diễn bằng một mũi tên. Độ lớn của vectơ là chiều dài của vectơ và hướng của vectơ là hướng mà mũi tên chỉ đến. Độ lớn của vectơ A được ký hiệu là Tích vô hướng của hai vectơ Euclide A and B được định nghĩa như sau:

Phép chiếu vô hướng

Tính chất của tích vô hướng

5. Không có tính kết hợp bởi vì tích vô hướng giữa đại lượng vô hướng (a ⋅ b) và vectơ (c) không tồn tại, tức là biểu thức cho tính kết hợp: (a ⋅ b) ⋅ c or a ⋅ (b ⋅ c) là không hợp lệ.

6. Trực giao:

Hai vectơ khác vectơ không: a và b trực giao khi và chỉ khi a ⋅ b = 0.

7. Không có tính khử:

Tính khử cho phép nhân của các số được định nghĩa như sau: nếu
ab = ac, thì b luôn luôn bằng c nếu a khác 0. Tích vô hướng không tuân theo tính khử: Nếu a ⋅ b = a ⋅ c và a ≠ 0, thì ta có: a ⋅ (b − c) = 0 theo như luật phân phối; suy ra a trực giao với (b − c), tức là (b − c) ≠ 0, và dẫn đến b ≠ c.

8. Product Rule: Nếu a và b là hàm số, thì đạo hàm của a ⋅ b là a′ ⋅ b + a ⋅ b′.

Áp dụng định lý Cos sin

Hai vecto a và b có góc giữa hai vectơ là θ (như trong hình bên phải) tạo thành một tam giác có cạnh thứ ba là c = a − b. Tích vô hướng của c và chính nó là Định lý cos:

Với chia sẻ về tích vô hướng bên trên mong sẽ giúp các bạn hiểu hơn và học toán tốt hơn.

Xem thêm : Tích có hướng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply