Công thức cấp số cộng đầy đủ nhất, dễ hiểu, có ví dụ minh họa

Cấp số cộng là gì ? Công thức cấp số cộng có giống với công thức cấp số nhân không ? Để hiểu hơn về nó mời các bạn đọc hết bài viết bên dưới để hiểu hơn về công thức, định nghĩa và tính chất cấp số nhân.

Cấp số cộng là gì ?

Trong toán học, một cấp số cộng là một dãy số thoả mãn điều kiện: hai phần tử liên tiếp nhau sai khác nhau một hằng số. Chẳng hạn, dãy số 3, 5, 7, 9, 11,… là một cấp số cộng với các phân tử liên tiếp sai khác nhau hằng số 2.

Hằng số sai khác chung được gọi là công sai của cấp số cộng. Các phần tử của nó cũng được gọi là các số hạng.

Định nghĩa cấp số cộng

Công thức cấp số cộng đầy đủ nhất

Số hạng tổng quát cấp số cộng

Tổng cấp số cộng

Khi chứng minh công thức này, tổng riêng này được tách thành tổng của a1 với an, của a2 với an-1,… Một câu chuyện kể rằng Gauß đã tìm ra cách này khi học tiểu học để trả lới thầy giáo khi tính tổng của 100 số tự nhiên dương đầu tiên (5050).

Một số ví dụ bài tập về cấp số cộng

VD1 :

VD2 :

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply