Menu

[ Diện Tích và Chu Vi Hình Thang ] Công thức tính chính xác 100%

Diện tích hình thang là gì ? Công thức tính diện tích và chu vi hình thang như thế nào ? Nếu bạn học trên lớp gặp khó khăn về hình thang bạn chỉ cần đọc hết bài viết này để có thêm kiến thức nhé.

Ở bài viết này mình xin gửi đến các bạn những thông tin về công thức tính diện tích hình thang và công thức tính chu vi hình thang để các bạn có thể ôn lại kiến thức online trước khi lên lớp học vào ngày hôm nay thật tốt.

Công thức tính diện tích hình thang

Diện tích của hình thang bằng nửa tích của tổng hai cạnh đáy với chiều cao:

Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với chiều cao:

Ví dụ tính diện tích hình thang ABCD

Cách giải: Có a= 20 cm, b = 14cm, h=25cm. Hỏi S=?

Dựa theo công thức tính diện tích hình thang, ta có:

  • S = h x (a +b/2) hoặc 1/2 (a+b) x h
  • S = 12 x ((20 + 14)/2) hoặc 1/2 x (20+14) x 25
  • S = 1/2 x 34 x 25 = 425 cm.

Công thức tính chu vi hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

P = a + b + c + d

Xem thêm : Định nghĩa và tính chất hình thang

Với những thông tin bên trên chúng tôi mong các bạn sẽ nhớ hết được các công thức tính của hình thang để áp dụng mỗi khi giải bài tập trên lớp cũng như các bài kiểm tra tốt nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *