Bảng Nguyên Hàm, Công Thứ Nguyên Hàm [ Cơ Bản – Nâng Cao]

Bảng nguyên hàm hay công thức nguyên hàm là một dạng toán giải tích rất quan trọng đối với học sinh THPT, dang toán này chúng ta bắt gặp rất nhiều và đã có rất nhiều bài toán trong các kỳ thi đại học có dàng toán này.

Nếu bạn nào còn đang gặp khó khăn về bảng nguyên hàm này giờ đây rất đơn giản bạn có thể học tại trường, học online trên các trang web chia sẻ kiến thức toán học như thptchuyenlamson.vn để xem và nhớ lại các công thức đạo hàm cơ bản đến nâng cao nhé.

Công thức và bảng nguyên hàm từ cơ bản thường gặp.

Bảng nguyên hàm nâng cao ( a≠0 )

Bảng nguyên hàm mở rộng ( a≠0)

Đây là một phần toán rất cần thiết chính vì vậy các em nên cố gắng học và nhớ các dạng công thức về nguyên hàm để áp dụng vào các bài toán trên lớp cũng như trong các kỳ thi.

Hãy lưu lại trên máy tính hoặc điện thoại của mình để học được mọi lúc, mọi nơi, phương pháp học này sẽ giúp các bạn nhớ nhanh hơn, lâu hơn các công thức nguyên hàm quan trọng này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply