Menu

Lý thuyết C2H5OH+3O2 → 2CO2+3H2O và bài tập có đáp án

C2H5OH+3O2 → 2CO2+3H2O là một phản ứng quan trọng dùng để điều chế axit axetic từ ancol etylic. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp điều chế axit axetic trong nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu C2H5OH ra CH3COOH chi tiết trong bài viết dưới đây nhé

Tham khảo thêm:

Phương trình phản ứng C2H5OH ra CO2:

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Điều kiện xác định phản ứng đốt cháy rượu etylic: Nhiệt độ

Tính chất hóa học của Etylic

Etylic C2H5OH phản ứng với oxi

Rượu etylic dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời,toả nhiều nhiệt

C 2 H 5 OH + 3O 2 → 2CO 2  + 3H 2 O

Etanol C2H5OH tác dụng với Na, NaNH3

Etanol chỉ tác dụng với Na hay NaNH2

2C 2 H 5 OH + Na → 2C 2 H 5 ONa + H2 ↑

C 2 H 5 OH + NaNH 2  → C 2 H 5 ONa + NH 3

Etanol C2H5OH phản ứng với axit axetic

Tổng quát phản ứng este hóa

ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H 2 O

Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

C 2 H 5 OH + CH 3 COOH ↔ CH 3 COOC 2 H 5  + H2O

Tính chất vật lý của Etylic

Rượu Etylic C2H5OH là chất lỏng không màu, có mùi thơm và vị cay, nhẹ hơn nước, dễ bay hơi, tan vô hạn trong nước. Đồng thời Ancol Etylic còn có khả năng hòa tan được nhiều chất như Benzen, Iot, …

Một số tính chất vật lý khác của C2H5OH:

  • Khối lượng riêng: 0,789 g/cm3
  • Nhiệt độ sôi: 78,39 độ C (Vì Ancol Etylic tạo liên kết hidro nên có nhiệt độ sôi cao hơn các dẫn xuất của hidrocacbon với khối lượng phân tử tương đương).
  • Nhiệt độ nóng chảy: -114,15 độ C

Bài tập phản ứng C2H5OH + O2

Câu 1. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit

C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic

D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Giải:

Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp là:

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

C 2 H 4 + H 2  → C 2 H 6

C 2 H 4 + H 2 O → C 2 H 5 OH

C 2 H4 + 3O 2 → 2CO 2  + 2H 2 O

2C 2 H 4  + 2HBr → 2C 2 H 4 Br + H 2

Câu 2. Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom không thay đổi

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra

D. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

Giải:

Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy. Hiện tượng quan sát được là: Màu vàng của dung dịch nhạt hơn lúc đầu

Phương trình phản ứng hóa học

C 2 H 4  + Br 2  → C 2 H 4 Br 2

Vì Br2 dư nên dd không trong suốt mà chỉ nhạt màu

Câu 3: Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic ống 2 đựng rượu 96o, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Giải:

Các phương trình phản ứng hóa học:

Ống 1: Rượu etylic tác dụng với Na

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 2: Rượu 96o tác dụng với Na ⇒ gồm C2H5OH và H2O tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 3: Nước tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

Câu 4: Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45 độ, 18 độ, 12 độ.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml chai rượu 45 độ.

c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25 độ từ 500ml rượu 45 độ.

Giải:

a) Các con số 45 độ, 18 độ, 12 độ có nghĩa là trong 100ml có rượu 45ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất.

b) Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o là: (500 x 45)/100 = 225ml

c) 900ml = 0,9 lít

Theo câu b): Trong 500ml rượu 45o có 225ml rượu nguyên chất.

⇒ Số ml rượu 25o pha chế được từ 500ml rượu 45o (hay từ 225ml rượu nguyên chất) là: (225 x 100)/25 = 900ml

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, etilen thường được điều chế bằng cách.

  1. nung nóng etan để tách hidro
  2. tách từ khí mỏ dầu
  3. tách nước của ancol etylic
  4. Cracking dầu mỏ

Giải:

Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế bằng cách Đun nóng ancol etylen với H2SO4 đậm đặc

C 2 H 5 OH → CH 2 = CH 2  + H 2 O

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được C2H5OH + O2 để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *