Menu

maitrang Archive

Lý thuyết NH4NO3 → N2O + 2H2O và bài tập có đáp án

NH4NO3 → N2O + 2H2O là phương trình nhiệt phân NH4NO3 ở nhiệt độ < 500oC để tạo ra khí N2O. Với NH4NO3 nhiệt độ ở các mức nhiệt khác nhau thì sẽ thu được sản phẩm sau phản ứng khí khác nhau. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong

Lý thuyết CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 và bài tập có đáp án

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 được chúng tôi biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình hóa học, đây cũng là phương trình hóa học điều chế khí metan, từ CH3COONa ra CH4. Hy vọng thông qua nội dung phương trình điều chế metan trong phòng thí nghiệm, bạn
Xem ngay sitemap