Menu

[ 1 Mẫu bằng bao nhiêu Sào, M2, Công, Ha, Thước ] Bắc, Trung, Nam

Đối với người nông dân làm nông nghiệp cái hái, trồng chọt là chủ yếu từ đó việc đo kích thước của một miếng đất hay một thửa ruộng là điều rất hay gặp. Đối với những mảnh đất rộng hoặc nhỏ người ta sẽ tính bằng các đơn vị đo diện tích như : Ha, Mẫu, Mét vuông, sào …

Nếu mọi người chưa biết cách quy đổi từ các con đơn vị đo diện tích này sang đơn vị đo khác thì hãy xem thông tin cụ thể bên dưới đây là bài viết quy đổi từ 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, m2, công, ha ..

Đơn vị đô diện tích Mẫu là gì ?

+ Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích cũ của một số nước trong khu vực Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào ?

Một mẫu bằng bao nhiêu sào được xác định như sau:

1 mẫu = 10 sào (tức là một mẫu bằng mười sào Nam Bộ, 1 mẫu bằng mười sào Bắc Bộ, 1 mẫu bằng mười sào Nam Bộ)

Từ đó bạn có thể hiểu

  • 10 mẫu = 100 sào
  • 100 mẫu = 1000 sào

1 Mẫu bằng bao nhiêu công ?

  • 1 Mẫu Trung Bộ = 10 sào Trung Bộ
  • 1 Mẫu Nam Bộ = 10 công Nam Bộ
  • 1 công đất Nam Bộ bằng 1296 m2 nên 1 mẫu Nam Bộ bằng 10 công

1 mẫu bằng bao nhiêu Ha ?

  • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.36 ha
  • 1 mâu Trung Bộ = 0.49995 ha
  • 1 mẫu Nam Bộ = 1.296 ha

1 Mẫu bằng bao nhiêu thước ?

Người miền Nam không sử dụng đơn vị đo diện tích bằng thường nên chính vì vậy chúng tôi chỉ quy đổi từ mẫu sang thước đối với miền Bắc và miền Trung nhé.

  • 1 sào Bắc Bộ = 15 thước
  • 1 sào Trung Bộ = 15 thước

1 Mẫu = 10 sào

=> 1 Mẫu sẽ bằng 150 thước đối với người miền Trung và miền Bắc.

1 Mẫu bằng bao nhiêu m2 ?

1 Mẫu Bắc Bộ Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông ?

Một mẫu Bắc Bộ được xác định như sau:

1 sào = 360m2
1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu Bắc Bộ = 3600m2 (tức là một mẫu Bắc Bộ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

1 Mẫu Trung Bộ Bằng Bao Nhiêu M2 ?

Theo cách tính trong Trung bộ, một mẫu ruộng bằng bao nhiêu mét vuông?

1 sào = 500 m2
1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu =5000 m2 (tức là một mẫu bằng năm nghìn mét vuông)

1 Mẫu Nam Bộ Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông ?

Một mẫu Nam Bộ được tính như sau:

1 sào = 1000 m2
1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu = 10000 m2 (một mẫu bằng mười nghìn mét vuông)

+ Với thông số các quy đổi từ 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, bằng bao nhiêu m2, ha, công, thước bên trên mong sẽ giúp được các bạn khi đi đo ruộng hay đo đất nhà mình sẽ hiểu hơn về các cách quy đổi nhé.

Xem thêm :

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *