[ Điện Tích, Chu Vi Hình Bình Hành ] Công thức tính chuẩn 100%

Hôm nay trên lớp bạn có học đến hình bình hành, trong lúc học bạn còn gặp vướng mắc nhiều chỗ chưa hiểu hết về công thức tính hay tính chất, định nghĩa…

Hình bình hành là gì ? công thức tính diện tích hình bình hành và công thức tính chu vi hình bình hành như thế nào ? Để biết và hiểu rõ hơn hình bình hành mời các bạn xem nội dung bên dưới để hiểu hết nhé.

Công thức và cách tính diện tích hình bình hành

S = a . h

Diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với chiều cao trong đó a = cạnh đáy, h= chiều cao và S là diện tích.

Ví dụ tính diện tích hình bình hành ABCD

Ví dụ : Có một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy CD = 8 cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD dài 5 cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích : S = a.h

S ( ABCD) = 8 x 5 = 40 Cm

Công thức và cách tính chu vi hình bình hành

P = (a+b ) x 2

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

Ví dụ tính chu vi hình bình hành ABCD

Ví dụ : Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức  chúng ta sẽ tính như sau:

P = ( a + b ) x 2

P( ABCD) = ( 5+7 ) x 2 = 24 Cm

Xe thêm : Định nghĩa và tính chất hình bình hành

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply