Menu

Mẫu Bản Tường Trình Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Bạn đang tìm hiểu mẫu bản tường trình vi phạm, kết hôn, tai nạn giao thông, kiểm điểm, mất giất tờ, dành cho học sinh …Tất cả đều được chúng tôi cập nhật bên dưới đây đầy đủ.

Mời các bạn xem bản tường trình về các sự việc bên dưới đây để lấy làm mẫu để biết được cách viết bản tường trình chính xác không sợ sai.

Bản tường trình tan nạn

 

Biên bản tường trình sự việc

+ Biểu mẫu bản tường trình diễn biến sự việc được biên soạn theo mẫu chuẩn giúp bạn dễ dàng thao tác và sử dụng. Biên bản này là mẫu số 6, Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bản tường trình rơi giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi: …………………………………………………

Tôi tên: ……………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………

CMND số: ……………………….. Cấp ngày: ……………………… Tại: ……………………………

Thường trú tại đường …………………, phường ………………, quận ………………., TP …….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ ………………………………………. như sau:

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong …………………………………… xem xét giúp tôi để tôi được nhận ………………………………………………………………… mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày tháng năm: …………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ………………………………………………………………….

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: ………………………………………………………………

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..): …………………………………………..

Hệ số lương đang hưởng: ……………………………………………………………………………….

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………………………………

Trình tự diễn biến sự việc: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều ……

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

 

Với các mẫu bản tường trình thông dụng bên trên chúng tôi mong sẽ giúp được các bạn những thông tin cần thiết.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *