Menu

Cách tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn

Cú pháp để tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn là gì? Để tính hàm số bằng máy tính Casio fx-570vn, bạn có thể sử dụng chức năng “CALC” trên máy tính. Đầu tiên, nhập biểu thức của hàm số vào máy tính