Menu

Vì sao thực dân pháp đem quân tấn công hà nội lần thứ hai ?

Bạn đang tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi ” vì sao thực dân pháp đem quân tấn công hà nội lần thứ hai ” chúng tôi THPT Chuyên Lam Sơn xin gửi đến các bạn câu hỏi chính xác như sau :

Nguyên nhân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai 

=> Sau cuộc đánh chiếm Bắc kỳ lần 1 năm 1873. Tháng 4 năm 1882 Pháp lại nổ súng tấn công thành Hà Nội.

Vì sao thực dân pháp đem quân tấn công hà nội lần thứ hai

Trả lời

Nguyên nhân của việc Pháp đánh Bắc kỳ lần 2 là:

Lý do 1. Sau khi thiết lập được quyền bảo hộ ở Nam kỳ, chính quyền bảo hộ Pháp đã bắt đầu ổn định. Trong khi đó tại Châu âu, chủ nghĩa tư bản phát triển có xu hướng mở rộng thị trường và tìm nguồn tài nguyên từ các thuộc địa. Nước Anh là một điển hình trong việc xâm chiếm các thuộc địa giai đoạn này. Trước sự suy yếu của triều đình nhà Nguyễn, thực dân Pháp đã quay lãi Bắc kỳ để mở rộng thuộc địa, đề phòng các nước thực dân khác can dự vào nước ta.

Lý do 2. Bắc kì là vùng có nhiều tài nguyên và nhân lực, lại tiếp giáp gần với Trung Quốc một đất nước rộng lớn mà nhiều cường quốc thực dân muốn khai thác.

Lý do 3. Pháp lấy cớ do thành phố Hà Nội do tổng đốc Hoàng Diệu phòng thủ quá cẩn mật có ý gây chiến với quân đội Pháp. Đòi quân ta phải rút ra ngoài thành, phá bỏ các công sự và cho quân Pháp vào kiểm tra, những đồi hỏi vô lý của pháp không được thực hiện nên Pháp nổ súng tấn công Hà Nội.

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ?

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai:

– Âm mưu của Pháp : vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, dao thiệp với nhà Thanh. Đây là cớ để thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai.

– Ngày 25 – 4 – 1882. quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội, rồi mở rộng đánh chiếm ra các tỉnh thuộc Bắc Kì.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *