Menu

Lý Thuyết Về Các Nước Châu Á – Bài Tập Có Đáp Án

Ở phần lịch sự hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các nước Châu Á để giúp các bạn học sinh biết được tình hình chung của các nước Châu Á và sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong bài viết dưới đây nhé. Nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé

I. Tình hình chung của các nước châu Á

– Châu Á là lục địa rộng lớn, đông dân nhất thế giới, có nhiều nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau.

– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Châu Á đều bị các nước tư bản phương Tây nô dịch, bóc lột.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia.

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế:

 • Tiêu biểu có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan => Nhiều người dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.
 • Ấn Độ: thực hiện các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều thành tựu to lớn:

– Tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người.

– Các sản phẩm công nghiệp chính: hàng dệt, thép, máy móc, thiết bị giao thông, xe hơi.

– Công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ.

– Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

– Tuy nhiên, suốt nửa thế kỉ XX, tình hình Châu Á không ổn định vì những cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, hoặc những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ

cac-nuoc-chau-a

Tham khảo thêm: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất kèm bài tập

II. Trung Quốc

1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

– Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài tới 3 năm (1946-1949) giữa Quốc dân đảng (Tưởng Giới Thạch) và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

– Cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thắng lợi. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập.

– Ý nghĩa của thắng lợi:

 • Kết thúc hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập.
 • Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959)

– Từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế.

– Biện pháp:

 • Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.
 • Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
 • Xây dựng nền công nghiệp dân tộc.
 • Phát triển văn hóa giáo dục.

– Kết quả: Công cuộc khôi phục kinh tế hoàn thành thắng lợi.

– Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) đạt được nhiều thành tựu, bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt.

– Về đối ngoại: Thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới, địa vị quốc tế được khẳng định.

3. Đất nước trong thời kì biến động

– Những năm 1959 – 1978 Trung Quốc trải qua nhiều biến động.

– Đề ra đường lối “Ba ngọn cờ hồng” với mục tiêu nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

– Phong trào “Đại nhảy vọt” làm cho nền kinh tế trở nên hỗn loạn, đời sống nhân dân điêu đứng.

Nội bộ Đảng và Nhà nước Trung Quốc diễn ra cuộc tranh giành quyền lực gay gắt, đỉnh cao là cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” gây nên tình trạng hỗn loạn trong nước và để lại những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần.

4. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978 đến nay)

– Tháng 12/1978, Trung ương ĐCS Trung Quốc đề ra đường lối mở cửa.

– Chủ trương:

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
 • Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
 • Thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh dân chủ, văn minh.

– Thành tựu:

 • Kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
 • Giai đoạn 1979 – 2000, GDP tăng trung bình hàng năm 9,6%.
 • Thu nhập bình quân tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện.

– Về đối ngoại: Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.

 • Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.
 • Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12-1999).

⇒ Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn với Trung Quốc

Bài tập về các nước Châu Á có đáp án chi tiết nhất

Ví dụ 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, biến đổi lớn nhất của các nước châu Á là gì?

Lời giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc lan rộng khắp châu Á. Cuối những năm 50, phần lớn các quốc gia châu Á giành được độc lập trong đó có nhiều nước lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a,….

Ví dụ 2: Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?

Lời giải

Bước vào thế kỉ XXI, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po,… Từ sự phát triển đó, nhiều người dự đoán “Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.

Ví dụ 3: Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc.

Lời giải

Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 – 1957) và đạt được nhiều thành tựu. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.

Về công nghiệp:

 • Trong 5 năm, 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất.
 • Sản lượng công nghiệp tăng 140%.

Về nông nghiệp: sản lượng tăng 25% so với năm 1952.

Về đối ngoại:

 • Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
 • Địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc.

Ví dụ 4: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào?

Lời giải

Ngày 1- 10 – 1949, tại cuộc mít tinh trên Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Tạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ví dụ 5: Hãy nêu hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này.

Lời giải

Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng:

 • Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.
 • Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

Ví dụ 6: Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào?

Lời giải

– Từ năm 1950 , nhân dân Trung Quốc bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế.

– Biện pháp:

 • Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.
 • Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
 • Xây dựng nền công nghiệp dân tộc.
 •  Phát triển văn hóa giáo dục.

Ví dụ 7: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa khi nào?

Lời giải

– Tháng 12/1978, Trung ương ĐCS Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội của đất nước và thu được nhiều thành tựu quan trọng.

– Chủ trương:

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
 • Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
 • Thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh dân chủ, văn minh.

Hy vọng với những thông tin về các nước Châu Á mà chúng tôi vừa phân tích phía trên có thể giúp các bạn củng cố lại kiến thức lịch sử của mình. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để được chia sẻ kiến thức lịch sử bổ ích khác nữa

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *