Menu

Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất kèm bài tập

Nếu bạn muốn biết phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây của THPT Chuyên Lam Sơn sẽ được giải thích chi tiết kèm theo bài tập minh họa có lời giải để các bạn cùng tham khảo

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và phong trào cách mạng thế giới

– Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây gắn bó chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

– Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới.

– Tháng 3 – 1919, Quốc tế Cộng Sản được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của cách mạng thế giới.

– Sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc,.. tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

phong-trao-cach-mang-viet-nam-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat

II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 -1925)

– Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ nước ta phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp tham gia với hình thức phong phú.

1. Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc

– Năm 1919, phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

– Năm 1923, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của Pháp.

– Thành lập Đảng Lập hiến.

2. Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức

– Thành lập những tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,…

– Xuất bản sách báo, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.

– Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh.

III. Phong trào công nhân (1919 – 1925)

1. Hoàn cảnh:

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật).

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào công nhân Việt Nam.

2. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

– Năm 1922, công nhân viên chức các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

– Năm 1924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

– Tháng 8 – 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn nhằm ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân, thủy thủ Trung Quốc.

⇒ Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích rõ ràng.

phong-trao-cach-mang-viet-nam-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-1

Tham khảo thêm: Lý thuyết về Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài tập về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có đáp án

Ví dụ 1: Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải:

Phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) có điểm mới là công nhân đấu tranh không chỉ vì quyền lợi của mình mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

Ví dụ 2: Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?

Trả lời:

– Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

– Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như : Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)… tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

Ví dụ 3: Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai.

Trả lời:

– Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét.

– Nhìn chung, phong trào phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi.

Ví dụ 4: Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.

Trả lời:

– Tích cực: mang tính chất dân chủ, yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng gây áp lực với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sản nước ngoài.

– Hạn chế: giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được chúng cho một số quyền lợi.

Ví dụ 5:Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

Trả lời:

– Hoạt động của tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 ở Sài Gòn.

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và công nhân thuỷ thủ Trung Quốc ở các bến cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải…

– Những sự kiện này có tác dụng cổ vũ, động viên công nhân Việt Nam đấu tranh và là nguyên nhân làm cho phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh.

Hy vọng với những kiến thức về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mà chúng tôi vừa phân tích chi tiết phía trên giúp các bạn học sinh am hiểu hơn về lịch sử Việt Nam rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *