Menu

Cường độ dòng điện là gì ? Ký hiệu, công thức, dụng cụ đo, đơn vị đo

Nếu bạn chưa hiểu rõ về cường độ dòng điện thì bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cương độ dòng điện là gì như ký hiệu, đơn vị đo, dụng cụ do và công thức tính cường độ dòng điện đầy đủ nhất.

Cường độ dòng điện là gì ?

=> Cường độ dòng điện là đại lượng được dùng để chỉ mức độ mạnh yếu của dòng điện. Khi dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và dòng điện yếu cường độ dòng điện cũng nhỏ, từ đó chúng ta thấy cường độ dòng điện tỷ lện thuận với dòng điện.

cuong do dong dien

1. Ký hiệu

=> Ký hiệu của cường độ dòng điện là chữ ( I ) ( Chữ I ngắn in hoa )

2. Đơn vị đo

=> Đơn vị đo của cường độ dòng điện là ampe ( ký hiệu của ampe là chữ A )

3. Dụng cụ đo

=> Cường độ dòng điện được đo bằng đồng hồ đo ampe kế ( đồng hồ kẹp dòng )

Công thức tính cường độ dòng điện chính xác

1. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật Ohm

Tính cường độ dòng điện bằng hiệu điện thế chia cho điện trở: I = U : R

Trong đó

 • I : cường độ dòng điện (đơn vị Ampe – A)
 • U : hiệu điện thế (đơn vị Volt – V)
 • R : điện trở (đơn vị Ohm – Ω)

2. Tính cường độ dòng điện ( dòng tải của thiết bị điện ) theo công suất

Cường độ dòng điện bằng công suất tải của máy chia cho hiệu điện thế hoạt động ( điện áp sử dụng ) , công thức tính như sau : I = P : U

Trong đó

 • P là công suất của thiết bị điện ( W )
 • U hiệu điện thế ( V )
 • I là cường độ dòng điện

=> Xem thêm hiệu điện thế là gì ?

Với công thức này các bạn có thẻ áp dụng để tính được công suất thiết bị điện nhà mình đang hoạt động có công suất là bao nhiêu bằng cách bạn dùng đồng hồ đo dòng tai đó là ampe kế kẹp vào 1 dây của nguồn cấp thiết bị điện lúc đó bạn sẽ biết dòng tải ( cường độ dòng điện )

=> Khi biết được I bạn chỉ cần lấy dòng tải nhân với dòng điện 220V ở Việt Nam là sẽ ra công suất của thiết bị điện đang hoạt động.

Ví dụ : Dòng tải của tủ lạnh là 0.8 A từ đó ta sẽ tính được công suất của tủ lạnh P = U. I => 220. 0.8 = 176 W

3. Cường độ dòng điện của dòng điện không đổi

=> Cường độ dòng điện bằng điện lượng chạy qua tiết diện chia cho thời gian điện lượng chạy qua tiết diện , công thức như sau : I = Δq / Δt

cong thuc tinh cuong do dong dien

Trong đó

 • I : cường độ dòng điện (đơn vị Ampe – A)
 • Δq : điện lượng chạy qua tiết diện (đơn vị Coulomb – C)
 • Δt : thời gian điện lượng chạy qua tiết diện (đơn vị s – giây)

4. Cường độ dòng điện hiệu dụng

=> Cường độ dòng điện hiệu dung bằng cường độ dòng điện cực đại chia cho căn bậc 2 của 2 , công thức cụ thể như sau : I = I0 / √2

Trong đó

 • I : cường độ dòng điện hiệu dụng (đơn vị Ampe – A)
 • I0 : cường độ dòng điện cực đại (đơn vị Ampe – A)

5. Cường độ dòng điện trong mạch điện theo định luật Ohm

 • Nối tiếp: I = I1 = I2 = … = In
 • Song song: I = I1 + I2 +… + In

Thông qua bài viết của chúng tôi mong rằng các bạn hiểu hơn về cường độ dòng điện là gì cũng như các thông số đo cũng như dụng cụ đo, ký hiệu nhất là các công thức tính cường đồ dọng điện để bạn có thể áp dụng vào tính toán các bài tập trên lớp và ở nhà.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *