[ Công Thức Logarit ] Cơ bản, Nâng cao, Định Nghĩa

Trong toán học, logarit  là hàm ngược của lũy thừa. Điều đó có nghĩa logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định, gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con số đó.

Trong trường hợp đơn giản logarit là đếm số lần lặp đi lặp lại của phép nhân.

Định nghĩa Logarit

Cho hai số dương a và b với a ≠ 1. Số α thỏa mãn đẳng thức aα = b được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là logab.

Công thức Logarit

Bên trên là toàn bộ công thức logarit từ cơ bản đến nâng cao. Mong sẽ giúp được các bạn mỗi khi học đến phần công thức này trên lớp mà chưa hiểu có thể về lại bài online ở đây.

Xem thêm Video của thầy giáo giảng về Logarit tại đây.

Phần 1:

https://www.youtube.com/watch?v=Xn0jDtV_xus&feature=emb_title

Phần 2:

https://www.youtube.com/watch?v=_0yEhLune0A

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply