Menu

Khái Niệm MOU Là Gì? Thông Tin Đầy Đủ Chính Xác Nhất

Nếu bạn không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh hay chính trị thì sẽ không biết MOU là gì? Cách thức hoạt động  MOU như thế nào? Để hiểu rõ hơn về khái niệm MOU là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé

Khái niệm MOU là gì?

MOU là viết tắt của từ tiếng anh Memorandum of Understanding có nghĩa là biên bản ghi nhớ. Đây là một biên bản ghi nhớ thể hiện sự thỏa thuận giữa hai bên hoặc nhiều bên khác, bao gồm chi tiết về yêu cầu và trách nhiệm cũng như sự hiểu biết giữa các bên liên quan.

Điều kiện nào giúp MOU trở thành biên bản hợp pháp?

Một bạn MOU có thể trở thành một biên bản pháp lý khi chúng đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  1. Xác định được các bên tham gia vào giao ước
  2. Mục đích và nội dung của giao ước được xác nhận bởi các bên liên quan.
  3. Các điều kiện khoản của giao ước cần được xác nhận bởi các bên liên quan.
  4. Cần có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.

Khi các bên tham gia ký kết biên bản ghi nhớ tuy xuất phát từ thực tiễn sử dụng trong thực tế thì vẫn cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, phòng cho các trường hợp kiện cáo hoặc hai bên không đồng tình khi làm việc với nhau người kí kết có thể xem biên bản ghi nhớ là một hợp đồng thay thế để sử dụng nó. Còn hiện tại thì về hiệu lực pháp lý vẫn chưa có điều khoản cụ thể nào có quy định rõ của biên bản ghi nhớ .

Vai trò của MOU trên thương mại quốc tế

Biên bản ghi nhớ (MOU) đóng góp một vai trò xem như là một hồ sơ, tài liệu hay công cụ không chính thức, làm cơ sở cho một hợp đồng trong tương lai (nếu có) trong việc thương mại trên quốc tế.

Bản ghi nhớ giữa các công ty với nhau là một tài liệu của hợp đồng nhưng không ràng buộc giữa các bên, ngoại trừ ở trong đó có các thỏa thuận giữ bí mật và phi cạnh tranh

MOU hoạt động trong kinh doanh như thế nào?

Bước đầu, mỗi bên cần phải lập kế hoạch xác định những giao ước mà họ cần bên kia cung cấp, những gì họ phải cung cấp, những yêu cầu họ có thể cho đi và nhận lại giữa các bên, mục đích của bản hợp đồng ghi nhớ. Quan trọng nhất, cần phải đưa ra mục tiêu chung giữa các bên.

Sau khi biên bản hợp đồng ghi nhớ đầu tiên hoàn thành, đại diện các bên sẽ gặp gỡ, thảo luận và đưa ra thống nhất chung cho bản ghi nhớ.

Sau khi đã thống nhất được các thỏa thuận, các giao ước ghi trong bản ghi nhớ cuối cùng thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng ghi nhớ.

Lưu ý: Trong bản ghi nhớ hợp đồng cần phải có các thỏa thuận bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, cách làm. Một bản MOU cũng có thể các khuyến cáo về mặt hạn chế và riêng tư. Trong thương mại, MOU cần phải được rà soát, thống nhất thật kỹ trước khi ký kết.

Biên bản ghi nhớ (Mou) và hợp đồng có mối liên hệ như thế nào?

Với mục đích lập kế hoạch đàm phán, các bên đàm phán có thể ký kết với nhau một hoặc nhiều thỏa thuận ,ghi nhận được những đặc quyền cơ bản hoặc xác định rõ quyền của các bên thống nhất cho việc đàm phán và ký kết hợp đồng .

Với biên bản ghi nhớ trong thời điểm mà lập biên bản là trước khi các bên thực hiện giao dịch chính hoặc là trước khi các bên thỏa thuận xong các nội dung của giao dịch chính. Hay nói cách khác MOU là gì? được xem là bước đầu tiên để hướng tới việc hình thành bất kỳ hợp đồng pháp lý nào. Nó thậm chí còn giúp các bên đi đúng hướng để hoàn thành công việc

Trong khi đó, với hợp đồng hay thỏa thuận là cam kết giữa hai hoặc là nhiều pháp nhân để làm hay không làm một việc gì đó trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Hợp đồng có tính ràng buộc và được pháp luật bảo hộ.

Nói chung rằng muốn hình thành lên một hợp đồng thì đòi hỏi phái có một lời đề nghị, sự chấp nhận xem xét và một ý định chung để ràng buộc.

Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng hay không làm theo cam kết của hợp đồng, hay xảy ra tranh chấp có thể giải quyết bằng việc nhờ đến một bên thứ ba để đối chứng hoặc là đem ra tòa để kiện cáo và bên thua sẽ phả chịu phí tổn. Biên bản ghi nhớ đã giúp cho các bên cảm thấy an tâm hơn khi kí kết các hợp đồng quan trọng.

Sự khác nhau giữa bản ghi nhớ và hợp đồng

+ Hợp đồng là một thỏa thuận bằng văn bản, riêng tư giữa hai bên có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có thể được thi hành bởi thẩm phán. Nếu vi phạm hợp đồng, một bên liên quan có thể gánh chịu những hậu quả mang tính pháp lý và cực kì nghiệm trọng.

  • Các bản hợp đồng sẽ quy định cụ thể và chi tiết hơn so với bản ghi nhớ. Khi đã ký hợp đồng thì sẽ không thay đổi được các quy ước đã ghi trong hợp đồng.

+ Các bên thường lựa chọn MOU là vì chúng đơn giản và linh hoạt hơn so với hợp đồng bởi:

  • MOU được viết tốt phản ánh sự hiểu biết ngoại giao và tư duy phân tích sáng tạo.
  • Chúng cũng cung cấp một khuôn khổ cùng có lợi mà cả hai thực thể có thể làm việc để đạt được các mục tiêu chung.
  • MOU đóng một vai trò quan trọng trong trong những giao dịch giữa các bên chính phủ và liên quan đến chính trị hay cả những giao dịch thương mại.
  • MOU là một lựa chọn hấp dẫn bởi tính đơn giản và trực tiếp, không có các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn phức tạp của luật hợp đồng. Nói cách khác, MOU không yêu cầu một trong hai bên phải mời luật sư và mời các nhà thẩm phán đánh giá khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *